Beter Uit Vakantieparken

Geven en leven

Niet alleen wij zijn Beter Uit…

Tienduizenden vakantiegangers genoten het afgelopen jaar weer van een vakantie met Beter Uit en daarbij werd onze noodlijdende medemens niet vergeten. Dankzij de zondagse collectes tijdens de reizen en een bijdrage van Beter Uit is het mogelijk om daar te helpen waar hulp dringend nodig is. Zo mag de Stichting Geven & Leven onder andere hulp bieden in Egypte, waar een gemeenschap Koptische christenen in verdrukking leeft, in Afrika waar medische zorg zo hard nodig is en helpt de Stichting Geven & Leven al meer dan 15 jaar meisjes in Azië, die gedwongen in de kinderprostitutie zijn geraakt, aan een nieuw bestaan. Stichting Geven & Leven (heette eerder Beter Uit Hulpfonds) heeft al bijna 3 miljoen euro uitgekeerd aan goede doelen en daar zijn wij al onze reisdeelnemers enorm dankbaar voor! Zó kan er hoop gegeven worden voor vandaag, morgen en voor de eeuwigheid.

Stichting Geven & Leven

Filipijnen

Uw giften aan het Stichting Geven & Leven hebben het mogelijk gemaakt dat Beter Uit al 15 jaar een hulpproject heeft op de Filipijnen. Daardoor kunnen wij vooral nu direct hulp bieden! In samenwerking met ons team in Manilla zorgen we dat de kinderen in het getroffen gebied straks weer naar school kunnen. Op en in de omgeving van Smokey Mountain, waar de armste christelijke gezinnen wonen, helpen wij ouders om kinderen naar school te laten gaan. En van de lagere school naar de middelbare school. Inmiddels zijn een aantal briljante kinderen van de vuilnisbelt afgestudeerd aan de universiteit.

Egypte

Op één van de grootste vuilnisbelten van Caïro leeft een gemeenschap koptische christenen. Juist de kinderen van deze gezinnen zijn bijzonder kwetsbaar. Dagelijks zoeken de kinderen met hun ouders tussen het huisvuil naar alles wat bruikbaar is, om zo in leven te blijven. Inmiddels hebben we via het Hulpfonds medische zorg, een paar schooltjes en waterleidingen gerealiseerd. In het huidige Egypte krijgen de koptische christen in toenemende mate te maken met vervolging en onderdrukking. We zijn dankbaar dat we deze families kunnen helpen.

Afrika

Veel kinderen in Afrika sterven door ondervoeding of gebrek aan medische zorg. Mercy Ships brengt hoop en genezing daar waar geen medische zorg is. Het grote schip met 5 operatiekamers aan boord en meer dan 450 toegewijde vrijwilligers verrichten dagelijks vele operaties om zo levens te redden. Kinderen met ernstige ziektes en afwijkingen krijgen op deze manier een nieuwe kans. Deze hulp wordt geboden vanuit het geloof dat Gods liefde voor iedereen is en dat dat zichtbaar gemaakt mag worden. Dankzij het Hulpfonds konden honderden kinderen geopereerd worden en zo een nieuw leven beginnen.

Azië

Uitbuiting van kinderen en mensenhandel is één van de grootste problemen van deze tijd. Al 15 jaar helpt het Hulpfonds van Beter Uit meisjes die gedwongen in de kinderprostitutie zijn geraakt, aan een nieuw bestaan. Deze misbruikte meisjes worden liefdevol opgevangen in het New Life Centre in het noorden van Thailand. Ze zijn lichamelijk en geestelijk beschadigd maar vinden nieuwe hoop en het geloof in God.

Wereldwijd

Er zijn bijna 1 miljard mensen met een lichamelijke beperking. Vooral kinderen in de Derde Wereld zijn slachtoffer. De organisatie Joni and Friends traint, ondersteunt en coacht mensen met een beperking, zodat zij hun gaven zoveel mogelijk ontplooien binnen hun kerken en gemeenschappen. Stichting Geven & Leven steunt dit fantastische werk.

Beter Uit is haar deelnemers aan de Jongeren- Single en alleleeftijden-reizen en de gezinnen die vakantie vieren op onze vakantieparken bijzonder dankbaar!

ANBI status

Stichting Geven & Leven heeft van de belastingdienst de ANBI beschikking ontvangen. Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

 

Update hulpfonds Geven en Leven 2021.

Tijdens onze reizen en op onze vakantieparken is deze zomer tijdens de kerkdiensten gecollecteerd voor de doelen van Geven en Leven. We zijn dankbaar voor de giften die wij hebben mogen ontvangen.

O.a. hebben de volgende organisaties dit jaar inmiddels financiële steun ontvangen:

  • Filipijnen, bestemd voor kinderen die rond de grootste vuilnisbelt ter wereld leven
  • Thailand, opvang van meisjes die uit de kinderprostitutie komen of in gevaar zijn - om als kinderprostituee te worden misbruikt
  • Syrie, Christenen van een dorp waar het leven als christen zwaar is in het door oorlog verscheurde land.
  • Wereldwijd, Joni and friends, een christelijke organisatie die zich wereldwijd inzet om de 1 miljard mensen met een beperking te helpen, met rolstoelen en andere middelen én het evangelie.
  • Brazilië, Een project voor opvang van straatkinderen in Rio de Janeiro.
  • Afrika, Mercy Ships, de varende ziekenhuizen die de allerarmsten uit Afrika gratis van medische hulp voorzien.

Een mooie voorbeeld is ons cruiseschip Rigoletto dat door de haven van Antwerpen voer langs de Global Mercy, de reisleiders Bram en Gerda Karels hielden een collecte die bijna 1000 euro opbracht. Mercy Ships was dit jaar zichtbaar op de Beter Uit vakantieparken.

Hieronder ziet u foto’s en een interview met chirurg Tjeerd de Jong die op La Draille sprak over vrijwilliger zijn aan boord van de Africa Mercy.

 
 
Geven en Leven Joni and friends
Mercy Ships Sambany
Logo Mercy
New life centre Thailand
Family retreat Joni and friends
Mercy Ships
New life centre Thailand
Logo New Life