Samen geloven, samen beleven staat centraal op de Beter Uit vakantieparken. Elke zondag zijn er diensten in de kathedrale kerken in de buurt van het vakantiepark. In Borrèze is een ochtenddienst en in de abdij van Souillac is er 's middags een dienst. 

Elke dinsdagochtend zijn er mannenochtenden en  voor de vrouwen is er een ochtend op de donderdag waarbij aan de hand van het jaarthema verschillende onderwerpen worden behandeld.

Vrouwenochtend met Tiemen Westerduin
 
Kathedraal Souillac kerkdienst Beter Uit
dienst in kathedrale kerk Souillac vanaf Beter Uit vakantiepark