Samen geloven, samen beleven staat centraal op de Beter Uit vakantieparken. Elke zondag zijn er diensten in de kathedrale kerken in de buurt van het vakantiepark. In Borrèze is een ochtenddienst en in de abdij van Souillac is er 's middags een dienst. 

Elke dinsdagochtend zijn er mannenochtenden en voor de vrouwen is er een ochtend op de donderdag waarbij aan de hand van het jaarthema verschillende onderwerpen worden behandeld.

Kathedraal Souillac kerkdienst Beter Uit
 
Vrouwenochtend
 
Vrouwenochtend met Tiemen Westerduin
 
dienst in kathedrale kerk Souillac vanaf Beter Uit vakantiepark
 
La Draille dienst