Beter Uit Vakantieparken

Geven en Leven - bedankt

Bedankt voor uw gift aan stichting Geven en Leven. Wij zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt.

Dit jaar zullen wij ondertaande projecten steunen:

- Mercy Ships

- Joni and Friends

- Agape Ukraine (evacuaties van gehandicapte kinderen, o.a. support via Joni and Friends)

- Filipijnen, bestemd voor kinderen die rond de grootste vuilnisbelt ter wereld leven

- Thailand, opvang van meisjes die uit de kinderprostitutie komen

Nogmaals dank voor uw steun namens alle mensen die geholpen worden door uw donatie.

Meer informatie kan u vinden op: https://www.beteruitvakantieparken.nl/gevenenleven

Dank pagina Geven en Leven - Mercy Ships
Dank pagina - Geven en Leven Joni and Friends